£39.99
שנתי
Host 1
200MB Disk Space
2000MB (2GB) Monthly Bandwidth
10 POP3 Accounts
£59.99
שנתי
Host 2
400MB Disk Space
4000MB (4GB) Monthly Bandwidth
15 POP3 Accounts
£79.99
שנתי
Host 3
600MB Disk Space
6000MB (6GB) Monthly Bandwidth
20 POP3 Accounts
£99.99
שנתי
Host 4
800MB Disk Space
8000MB (8GB) Monthly Bandwidth
25 POP3 Accounts
£119.99
שנתי
Host 5
1000MB (1GB) Disk Space
10000MB (10GB) Monthly Bandwidth
30 POP3 Accounts
£1.50
חודשי
Static IP Address
Single Static IP Address (Includes Provision)